Drs. Henk Limmen

Werktijden: maandag t/m woensdag (tenzij anders aangegeven op het antwoordapparaat) van 8.45 uur tot 16.15 uur.
Praktijklocatie Gezondheidscentrum Broekpolder, Steenhouwerskwartier 29 1967 KD Heemskerk. In het gezondheidscentrum neemt hij deel aan multidisciplinair overleg en werkt nauw samen met huisartsen, POH-GGZ, oefentherapeut en andere disciplines werkzaam binnen het Gezondheidscentrum.
Maandag en dinsdag telefonisch spreekuur van 12.15 uur tot 13.00 uur onder nummer 0251-245172. Als u inspreekt op overige werkdagen is het streven om binnen één dag te mailen of bellen.

Wachttijd

Op dit moment is sprake van wachttijd (zie kopje wachtlijst) waarbij in het eerste telefonisch contact met de cliënt onderling wordt afgestemd voor een eerste afspraak.

Achtergrond

Henk Limmen is een van de eerste eerstelijnspsychologen die zich vestigde in de regio Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee. Na zijn doctoraalstudie psychologie volgde hij opleidingen tot klinisch psycholoog, gedragstherapeut, eerstelijnspsycholoog en GZ-Psycholoog, alle met succes doorlopen. Het spreekt voor zich dat al deze verworven kennis in de loop van zijn behandeljaren heeft bijgedragen tot het snel en kundig in kaart brengen van de kernproblemen om daar de behandeling op af te stemmen.

Ook was hij pionier in het verzorgen van tientallen cursussen aan mensen met hyperventilatie-, angst- en paniekklachten en onverklaarbare psychosomatische klachten.

Daarnaast heeft hij als supervisor bijgedragen aan de opleiding van andere (eerstelijns) psychologen. Beroepshalve en vanuit persoonlijke interesse blijft hij zich bekwamen in de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie, zodat nieuwe methodieken in de behandeling kunnen worden toegepast. Vanaf eind jaren tachtig is hij zo'n 20 jaar lang bestuurslid van de Regionale Organisatie van Eerstelijns Psychologen. Hier zet hij zich in voor een sterke en effectieve kortdurende psychologische eerstelijnszorg in de regio Kennemerland. Goede samenwerking met de huisartsen is daarbij een vanzelfsprekende en noodzakelijke voorwaarde.

Henk heeft onder andere affiniteit met relatietherapie, behandelen van psychosomatische klachten, depressieve klachten, angst- en paniekstoornissen en fobische angsten. Hij stond reeds veel mensen bij in hun omgang met burn-out en overspannenheidsklachten, waarbij zij tevens ondersteuning krijgen in het contact met derden, waaronder de bedrijfsarts. Zijn werkgebied en interesses zijn echter breder (zie onder).

Henk werkt volgens de richtlijnen van ondergenoemde beroepsverenigingen, de richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog is hij verplicht zich iedere 5 jaar te laten herregistreren. Om aan de eisen voor herregistratie te voldoen volgt hij regelmatig nascholing, intervisie en is betrokken bij overlegsituaties.

Lidmaatschappen en registraties

Werkgebieden

Persoonlijk

Henk is getrouwd, heeft twee kinderen, is groot muziekliefhebber en aangesloten bij een kookclub.