Algemeen

De praktijk is geopend tijdens kantooruren. Indien nodig bv bij crisis kunt u buiten kantooruren contact opnemen met huisartsenpost, spoedeisende hulp of crisisdienst GGZ. Waarneming binnen de praktijk wordt indien van toepassing op het antwoordapparaat ingesproken.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe de praktijk haar werk georganiseerd heeft.

Ook Psychologenpraktijk IJmond-Noord in persoon van H.J.M. Limmen heeft een kwaliteitsstatuut. In onderstaande bijlage vindt u de tekst van dit statuut en bijhorende informatie.

Kwaliteitsstatuut