De praktijk volgt het dringende advies van de overheid om in de publieke ruimte binnen de praktijk (entree, hal, wachtkamer) -indien voorgeschreven- een mondkapje te dragen.


Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de Inspectie waarbij zowel in de praktijk als met beeldbellen reguliere zorg wordt geboden.

Voorafgaand aan uw afspraak zijn de volgende aandachtspunten aan de orde:

Indien een van deze vragen met ‘ja’ beantwoord moet worden, verzoeken wij u uw behandeling zoveel mogelijk uit te stellen. Indien u alle vragen met ‘nee’ heeft beantwoord en u ook verder gezond bent, kunnen wij een afspraak voor u maken.

Verder zijn er bij uw bezoek nog een aantal extra aandachtspunten:

Tot slot: mocht u op de dag van uw afspraak alsnog gezondheidsklachten ontwikkelen, bel uw afspraak dan af. Indien u dat wenst kan dan eventueel de mogelijkheid worden benut van beveiligd beeldbellen.