Vanaf 1-10 volgt de praktijk het dringende advies van de overheid om in de publieke ruimte binnen de praktijk (entree, hal, wachtkamer) een mondkapje te dragen.
Volgens de richtlijnen van het RIVM en de Inspectie heeft de praktijk in fases de reguliere zorg hervat vanaf maandag 22-06-2020. Er is wel een aantal beperkingen van toepassing. Zo kunnen wij alleen mensen in de praktijk toelaten, waarvan met vrij grote zekerheid vermoed kan worden dat zij gezond zijn. Als u even wilt overleggen bent u welkom aan de telefoon.

Voorafgaand aan uw afspraak zijn de volgende aandachtspunten aan de orde:

Indien een van deze vragen met ‘ja’ beantwoord moet worden, verzoeken wij u uw behandeling zoveel mogelijk uit te stellen. Indien u alle vragen met ‘nee’ heeft beantwoord en u ook verder gezond bent, kunnen wij een afspraak voor u maken. Door de genomen preventieve maatregelen kunnen wij voorlopig minder afspraken maken dan normaal.

Verder zijn er bij uw bezoek nog een aantal extra aandachtspunten:

Tot slot: mocht u op de dag van uw afspraak alsnog gezondheidsklachten ontwikkelen, bel uw afspraak dan af. Indien u dat wenst kan dan eventueel de mogelijkheid worden benut van beveiligd beeldbellen.