Werkwijze H.J.M. Limmen

In ons vak zijn er meerdere methodieken om tot behandelresultaat te komen. Vaak worden verschillende methodieken binnen een behandeling gebruikt en wordt multimethodisch gewerkt. Dit gebeurt altijd volgens de norm van evidence-based practice wat wil zeggen dat de handeling in mijn beroepsmatig functioneren is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Kort samen gevat krijgt u de behandelmethode die bij uw specifieke klachten/stoornis het beste behandelingsresultaat heeft. Hieronder geef ik u een overzicht van de methodieken die het meest door mij gebruikt worden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het gedrag. Wanneer u op een negatieve manier belangrijke zaken en gebeurtenissen in uw leven benadert, wordt u makkelijk angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoek ik met u die mogelijke negatieve denkwijze welke wij gaan veranderen in een meer realistisch standpunt. We gaan gebruik maken van cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. Zowel het inventariseren van het problematische gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen therapeut en client samen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich op de oplossing van de klachten en problemen. Het uitgangspunt achter deze vorm van therapie is dat het niet altijd nodig is om te begrijpen hoe een klacht is ontstaan. De focus van oplossingsgerichte therapie ligt in het heden, op de toekomst. Vanuit de sterke kant van de cliënt wordt gewerkt om het probleem op te lossen. Veelal worden ook hier huiswerkopdrachten gegeven.

E-Health

Voor veel klachten maak ik tegenwoordig gebruikt van online programma’s zoals ontwikkeld door E-Health leverancier Therapieland. Deze aanpak kan nooit een psycholoog vervangen, maar wel aanvullen. Uw oefeningen met bepaalde Modules van Therapieland kan het therapieproces versnellen. Zo maak ik o.a. gebruik van modules als burn-out/overspanning, depressie, angst, ontspanningsoefeningen, piekeren e.d.

Ontspanningsoefeningen

Ontspanning is belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. Ontspanning kan helpen tegen het krijgen van een burn-out en helpen bij het verminderen van aan stress verbonden klachten. Door goed te kunnen ontspannen slaapt u beter en zal de kwaliteit van de slaap toenemen. Meer rust in het hoofd en lichaam helpen om stress los te laten. De ontspanningsoefeningen doet u o.a. via E-health modules. Daarnaast werk ik nauw samen met Oefentherapeuten in de Broekpolder die o.a. focussen op een ontspannen lifestyle, houding en ademhaling.