De heer Limmen heeft voorlopig een aanmeldstop voor nieuwe clienten. Zijn wachttijd bedraagt momenteel 3 maanden.

Wanneer u tijdens het telefonische spreekuur contact opneemt op maandag of dinsdag tussen 12.15 en 13.00 uur kan hij u informeren over de huidige wachttijd. Binnen de praktijk bestaat geen wachttijd tussen het eerste gesprek en de vervolggesprekken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u zo mogelijk ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en zorg dragen dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).